Jesteś tutaj: Start / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)

2024-03-18

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) – konkurs na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina” o nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 w ramach V Priorytetu FERS, Działania 5.1 „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” FERS.

Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Adamówka” - TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

2024-02-28

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Adamówka, pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Z 2022 r. Poz. 2123 z późn. zm.) wynikających bezpośrednio z zapisów § 2 rozporządzenia ministra polityki społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) w miejscu zamieszkania lub w zależności od potrzeb w rodzinnym punkcie poradnictwa specjalistycznego (Cieplice 126a, 37-534 Adamówka) skierowanych do wskazanych usług przez Centrum Usług Społecznych w Adamówce w okresie od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r. - ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W FORMIE TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ.

Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Adamówka"

2024-02-19

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Adamówka, pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Z 2022 r. Poz. 2123 z późn. zm.) wynikających bezpośrednio z zapisów § 2 rozporządzenia ministra polityki społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) w miejscu zamieszkania lub w zależności od potrzeb w rodzinnym punkcie poradnictwa specjalistycznego (Cieplice 126a, 37-534 Adamówka) skierowanych do wskazanych usług przez Centrum Usług Społecznych w Adamówce w okresie od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

2023-11-06

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian Działanie 7.15 Szkolnictwo ogólne - nabór nr FEPK.07.15-IP.01-002/23

Ogłoszenie o zamówieniu: Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. J. Pawła II w Adamówce, filia Cieplice - pod działalność mieszkania wspomaganego - dostosowanego do dwóch osób

2023-05-24

Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług społecznych w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” w ramach PO WER 2014-2020

2023-02-24

Ogłoszenie o zamówieniu: Wsparcie psychologiczne dla 30 uczestników DDP Ciepliczanka oraz prowadzenie Rodzinnego Punktu Poradnictwa Specjalistycznego

2022-11-10

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce
Data utworzenia:2020-08-04
Data publikacji:2020-08-04
Osoba sporządzająca dokument:Malwina Misiąg
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6763