Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Sprawozdanie finansowe CUS w Adamówce za 2023 rok

10 maja 2024
Czytaj więcej o: Sprawozdanie finansowe CUS w Adamówce za 2023 rok

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) – konkurs na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina” o nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 w ramach V Priorytetu FERS, Działania 5.1 „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” FERS.

18 marca 2024
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)

Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Adamówka” - TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Adamówka, pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Z 2022 r. Poz. 2123 z późn. zm.) wynikających bezpośrednio z zapisów § 2 rozporządzenia ministra polityki społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) w miejscu zamieszkania lub w zależności od potrzeb w rodzinnym punkcie poradnictwa specjalistycznego (Cieplice 126a, 37-534 Adamówka) skierowanych do wskazanych usług przez Centrum Usług Społecznych w Adamówce w okresie od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r. - ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W FORMIE TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ.

28 lutego 2024
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Adamówka” - TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Adamówka"

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Adamówka, pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Z 2022 r. Poz. 2123 z późn. zm.) wynikających bezpośrednio z zapisów § 2 rozporządzenia ministra polityki społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) w miejscu zamieszkania lub w zależności od potrzeb w rodzinnym punkcie poradnictwa specjalistycznego (Cieplice 126a, 37-534 Adamówka) skierowanych do wskazanych usług przez Centrum Usług Społecznych w Adamówce w okresie od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r.

19 lutego 2024
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Adamówka"

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian Działanie 7.15 Szkolnictwo ogólne - nabór nr FEPK.07.15-IP.01-002/23

6 listopada 2023
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Ogłoszenie o zamówieniu: Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. J. Pawła II w Adamówce, filia Cieplice - pod działalność mieszkania wspomaganego - dostosowanego do dwóch osób

24 maja 2023
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. J. Pawła II w Adamówce, filia Cieplice - pod działalność mieszkania wspomaganego - dostosowanego do dwóch osób

Sprawozdanie finansowe CUS w Adamówce za 2022 rok

8 maja 2023
Czytaj więcej o: Sprawozdanie finansowe CUS w Adamówce za 2022 rok