Jesteś tutaj: Start / Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Myślisz, że znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia? Masz problem, z którym nie potrafisz sobie samodzielnie poradzić? Doskwiera Ci choroba, niepełnosprawność? Jesteś osobą bezrobotną i chcesz coś zmienić w swoim życiu? Brakuje ci pieniędzy na utrzymanie rodziny? A może doświadczasz problemów wychowawczych? Skorzystaj ze wsparcia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce.

Aby uzyskać kompleksową pomoc powinieneś zgłosić się do pracownika socjalnego Sekcji Pomocy Środowiskowej i Świadczeń GOPS w Adamówce, właściwego dla twojego miejsca zamieszkania. Możesz to zrobić osobiście, pisemnie, a nawet telefoniczne. Maksymalnie w ciągu 14 dni (z reguły dużo szybciej) pracownik socjalni sporządzi w miejscu twojego zamieszkania wywiad środowiskowy i opracuje wspólnie z tobą plan pomocy, który uwzględniać będzie najlepsze i najbardziej skuteczne rozwiązania zaistniałego problemu.
Z osobą, rodziną ubiegającą się o pomoc może zostać zawarty kontrakt socjalny określający uprawnienia i zobowiązania stron w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej.

PAMIĘTAJ! 

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej, aktywnym poszukiwaniu pracy, uczestniczeniu np. w warsztatach, treningach zwiększających umiejętności zawodowe, programach skierowanych do osób uzależnionych. Nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawienie przyznanych świadczeń albo ich niszczenie jest podstawą do ograniczenia lub odmowy przyznania pomocy albo zaoferowania wsparcia w formie niepieniężnej. Musisz też informować GOPS o każdej zmianie swojej sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce
Data utworzenia:2020-07-02
Data publikacji:2020-07-02
Osoba sporządzająca dokument:Malwina Misiąg
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Stypka
Liczba odwiedzin:801